Tin Tức

LUỒNG VÀ CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

» chi tiết

HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ MÂY VÀ TRE TẠI THƯỢNG HẢI

Tổ chức Gret đã tham gia « Hội thảo quốc tế về tre và mây », do INBAR tổ chức tại Thượng Hải, trong khuôn khổ của cuộc Triển lãm toàn cầu, diễn ra từ ngày 20 đến 22 tháng 05 năm 2010

» chi tiết

Đại hội lần thứ nhất Hội tre luồng Quan Hoá, tỉnh Thanh Hoá - Nhiều quyết định quan trọng thu hút sự quan tâm của Chính quyền và các ban ngành đoàn thể địa phương

Ngày 18/3/2010, tại Hội trường UBND huyện Quan Hoá, Đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2010 - 2012 đã được tổ chức thành công với sự tham gia của 19/24 hội viên chính thức.

 

» chi tiết

CÁC SẢN PHẨM NGÀNH HÀNG TRE LUỒNG THAM GIA HỘI CHỢ CÔNG NGHIỆP- TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP KHU VỰC BẮC MIỀN TRUNG

Tháng 3/2010, tổ chức GRET đã phối hợp cùng HTX CRD - dự án LDP hỗ trợ các cơ sở chế biến tre tại Thanh Hoá tham gia giới thiệu sản phẩm - hoạt động tại hội chợ tiểu thủ công nghiệp khu vực Bắc miền Trung diễn ra tại TP Thanh Hóa  từ ngày 29/3 đến 4/4, nhắm tìm kiếm khách hàng và cơ hội hợp tác đầu tư phát triển ngành hàng tre.

 

 

» chi tiết

Bước đầu xây dựng tổ chức Hội tre luồng Quan Hoá - 1 hình thức Xúc tác nhằm phát triển bền vững ngành công nghiệp chế biến tre luồng

Trong khuôn khổ Dự án phát triển ngành hàng Luồng tại tỉnh Thanh Hoá, Tổ chức Gret đã phối hợp với UBND huyện Quan Hoá tổ chức nhiều hoạt động nhằm tìm ra giải pháp phát triển ngành công nghiệp chế biến tre luồng của huyện.

 
 

» chi tiết

Trang : 1 2 [>]