Giới Thiệu

----------MÈO ĐEN TEAM-------- ------------HACKER <3--------

» chi tiết

Tin Tức

Phiếu "Hạch toán kinh tế rừng luồng trồng mới theo hướng thâm canh tại Thanh Hoá

» chi tiết

Phiếu

Gần 50% rừng luồng tại Thanh Hoá đang suy thoái. Thay vì trồng lại sau 7 đến 8 năm mới cho thu hoạch lần đầu thì chỉ cần 4 - 6 năm phục tráng có thể cho 1 khu rừng Luồng tốt, có hiệu quả kinh tế cao, khai thác được lâu dài và bền vững.

» chi tiết