Giới Thiệu

Trong những thập kỉ gần đây, Việt Nam là một trong những nước có nền kinh tế phát triển vào hàng nhanh nhất tại khu vực Đông Nam Á và trên toàn thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế phát triển nhanh cũng kéo theo bất bình đẳng xã hội, nhất là giữa thành phố và nông thôn, giữa đồng bằng và miền núi. Những người dân nghèo ở nông thôn và miền núi là đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong bối cảnh nền kinh tế và xã hội phát triển nhanh.

» chi tiết

Tin Tức

Phiếu "Hạch toán kinh tế rừng luồng trồng mới theo hướng thâm canh tại Thanh Hoá

» chi tiết

Phiếu

Gần 50% rừng luồng tại Thanh Hoá đang suy thoái. Thay vì trồng lại sau 7 đến 8 năm mới cho thu hoạch lần đầu thì chỉ cần 4 - 6 năm phục tráng có thể cho 1 khu rừng Luồng tốt, có hiệu quả kinh tế cao, khai thác được lâu dài và bền vững.

» chi tiết